کلیدواژه‌ها = اکوئوس
سنگواره دندان اسب (Equus) از بخش لهبری سازند آغاجاری، غرب مسجد سلیمان

دوره 1، شماره 1، آبان 1402، صفحه 32-38

10.30470/zpaleo.2023.708629

برزو عسگری پیربلوطی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ معراج پارسازاد