تماس با ما

بسمه تعالی

دبیرخانه دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی واقع در گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان آماده دریافت مقالات شما می باشد.

تلفن: 02433054497

پست الکترونیکی: zpaleo@znu.ac.ir

لطفا مقالات خود را صرفا از طریق وبسایت دوفصلنامه ارسال نمایید.

پیگیری مقالات از طریق پست الکترونیکی دوفصلنامه امکان پذیر می باشد.


CAPTCHA Image