کلیدواژه‌ها = چینه نگاری زیستی
چینه نگاری زیستی سازند تله زنگ، جنوب اسلام آباد غرب، حوضه لرستان

دوره 1، شماره 1، آبان 1402، صفحه 45-59

10.30470/zpaleo.2023.708631

محمد جاسر جاسرخسروآبادی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ اصغر روز پیکر